Zambia: Schoon water redt kinderlevens

Schoon water uit de kraan is iets wat veel kinderen in het Afrikaanse Zambia niet kennen. Het gevolg is even simpel als gruwelijk: diarree is een van de belangrijkste doodsoorzaken bij kinderen.
Een op de vijf Zambiaanse kinderen sterft voor het vijf jaar oud is. Veel kinderen die hun kindertijd wel overleven, lopen een achterstand op in hun mentale ontwikkeling en hun groei doordat ze te veel ziektes hebben moeten overwinnen. Veel ziektes die kinderen in Zambia krijgen, komen direct of indirect door vervuild drinkwater en een slechte hygiëne. Diarree bijvoorbeeld. Deze simpele ziekte is een van de belangrijkste doodsoorzaken onder kleine kinderen in Zambia – naast infecties aan de luchtwegen, malaria en aids.

Eén wc voor 100 kinderen
Niet alleen de allerkleinsten, maar ook de wat oudere kinderen staan op verschillende plaatsen bloot aan gevaarlijke bacteriën. Zo is er ook op Zambiaanse scholen vaak geen schoon drinkwater. En het is eerder regel dan uitzondering dat een provisorische wc op zo’n school door 100 kinderen gebruikt wordt. Erna je handen wassen? Dat kan meestal niet, wat betekent dat op scholen besmettelijke infecties gemakkelijk worden overgebracht onder de leerlingen.

Unicef is al tientallen jaren actief in Zambia en ondersteunt allerlei hulpprogramma’s om het leven van kinderen te verbeteren. Een project waarin vrijwel al het werk van Unicef samenkomt is het WASHE-project. Nadat Zambia tussen 1992 en 1996 getroffen werd door een langdurige droogte en er een enorm gebrek aan veilig drinkwater ontstond, is Unicef begonnen met dit project, in samenwerking met de Zambiaanse regering en bevolking. WASHE staat voor water, sanitatie en hygiëne-educatie.

In het kader van dit project worden diepe putten gegraven of geboord – op scholen en in dorpen. Met een handpomp wordt het schone grondwater vervolgens omhoog gepompt. Daarbij krijgen kinderen en ouders informatie over schoon water, goede hygiëne én over bescherming tegen hiv/aids en malaria. Veel informatie wordt gegeven via scholen. Leraren zijn immers belangrijke rolmodellen in deze gemeenschap.

Ook blijkt dat kinderen zulke informatie doorgeven aan hun ouders. Kinderen bij zo’n project betrekken betekent dan ook automatische meer kans op succes. Bij dit project wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van inspanningen van de lokale bevolking, zodat zij zich bij het project betrokken voelen – en de kans op een duurzaam effect groter is. Ouders helpen bijvoorbeeld met latrines bouwen. Uiteraard worden ook lokale mensen, meestal vrouwen, opgeleid en uitgerust met materiaal om zonodig waterpompen te repareren.