Unicef Nederland verwelkomt vandaag haar 250.000ste lid. Daarmee heeft Unicef in Nederland van alle fondsenwervende Unicef-kantoren in absolute zin de grootste structurele achterban. Groter dan bijvoorbeeld Frankrijk, Engeland, de Verenigde Staten of Japan.

De Nederlanders steunen de VN-kinderrechtenorganisatie met een maandelijkse financiële bijdrage van gemiddeld 8,50 euro. Naast de leden voelden nog eens meer dan 750.000 Nederlanders zich de afgelopen jaren betrokken bij Unicef. Zij verwoordden die betrokkenheid door een financiële bijdrage of kochten producten van de organisatie. Ook zijn 10.000 Nederlandse kinderen door hun lidmaatschap van de club Kids United actief betrokken bij het wereldwijde werk voor kinderen.

Demografische gegevens
Van de leden is meer dan de helft (54%) een vrouw. De meeste leden worden lid wanneer ze tussen de 35 en 45 jaar oud zijn. Geografisch vormt de groep leden een goede afspiegeling van Nederland. Er is echter wel een lichte oververtegenwoordiging te zien in Zuid-Holland, Noord-Holland en in Utrecht. Verder blijkt dat de leden eerder uit de kleinere dorpen komen, dan uit de grote steden.

Bron: Unicef