Water-RightViteau watercoolers en Stichting Water-Right zetten zich samen in voor schoon drinkwatervoorzieningen in ontwikkelingslanden. Na een partnerschap van 4 jaar met Unicef slaan we een nieuwe weg in met Stichting Water-Right.

Water-Right heeft als voornaamste doelstelling de beschikbaarheid van schoon drinkwater in de wereld te bevorderen. Uitgangspunt hierbij is het stimuleren van lokale ondernemers op een zakelijke en effectieve manier.

Zo wordt ziekte en sterfte als gevolg van besmetting op duurzame wijze sterk teruggedrongen. Daarnaast wil de stichting de werkgelegenheid in ontwikkelingslanden bevorderen, met name voor gehandicapte mensen die geen werk kunnen vinden.