Betrokken medewerkers zorgen voor een vitalere organisatie - Viteau voel je goed

Vitale organisaties zijn in staat zich continu aan te passen aan de veranderende omstandigheden.
Het management van een vitale organisatie is zich hiervan bewust. Zij maken steeds de vertaalslag van haar reden van bestaan, naar businessdoelen, naar processen, systemen en naar wat dit vraagt van medewerkers. Het managen van al deze resources is best een uitdaging. Dit geldt vooral voor het realiseren van betrokken medewerkers. Dit zijn mensen die zich verbonden voelen met de organisatie waar zij werken en het werk wat zij doen. Iedere manager wil mensen met ‘hart voor de zaak’ die zich inspannen om de doelen te behalen die de organisatie nastreeft. Wanneer iemand zich identificeert met de eigen organisatie zal hij zich extra inspannen in het belang daarvan. Je kunt dit vergelijken met de manier hoe een huiseigenaar of een huurder voor het onderhoud aan zijn huis zal zorgen. Organisaties hebben daarom baat bij ‘huiseigenaren’ die vanuit hun betrokkenheid de weerbaarheid en de slagvaardigheid van de organisatie bepalen. Betrokken medewerkers zetten zich meer in voor de organisatie en zijn eerder geneigd er langer bij te blijven. Daarnaast zorgt betrokkenheid voor een relatief hoge productiviteit, een sterk kwaliteitsbewustzijn, hogere klanttevredenheid en minder ziekmeldingen. Niet-betrokken medewerkers kunnen de organisatie juist tegenwerken en een remmende factor vormen op het succes van de organisatie.

Het gaat slechter met de betrokkenheid van medewerkers in Nederland

Momenteel leven we in een tijd van globalisering, individualisering en flexibilisering. Uit de cijfers (2016) blijkt dat het steeds slechter gaat met de betrokkenheid van medewerkers:

 • slechts 13% van werkend Nederland ervaart sterk dat de werkgever het beste uit hen haalt;
 • slechts 14% beveelt haar eigen werkgever aan;
 • 50% stelt dat de organisatie- en werkbelevingsaspecten voor verbetering vatbaar zijn.

Niet zo gek dus dat alle consultancy-, trainings- en adviesbureaus zich storten op programma’s om de betrokkenheid te vergroten. En ja, nagenoeg alle aangeboden programma’s geven een direct effect. Meestal heeft het vooral te maken met de aandacht die medewerkers door deze programma’s ervaren. Tegenhanger hiervan is dat, zodra het programma is afgelopen, het effect weer snel weg ebt. Wat nodig is, is een aanpak die wordt ingebed in de bedrijfscultuur van de organisatie. Geen big bang ‘vanaf nu gaan we het anders doen’ met opgelegde gedragsaanpassingen. Het gaat om de manier waarop men met elkaar om gaat, dus subtiele veranderingen vanuit leidinggevenden die de betrokkenheid van medewerkers verhogen. Niet als eenmalige impuls, maar als vast en terugkerend onderdeel van het werk zodat de werkwijze wordt geborgd in de bedrijfscultuur.

Daarnaast helpt de opkomst en de groei van de ZZP markt niet bij het bereiken van een grotere betrokkenheid. ZZP’ers geven (ogenschijnlijk) de organisatie meer flexibiliteit en zij zijn vaak ook goedkoper. Maar hoe verhoudt dit zich tot het nieuwe arbeidslandschap? In het huidige tijdperk van kennis wordt immers steeds meer een beroep gedaan op creativiteit, veerkracht en alertheid van de mensen. Betrokken medewerkers kunnen het verschil maken of een organisatie koers kan houden, ongeacht een rustige zee of tijdens een stevige storm.

Betrokken medewerkers zorgen voor een vitalere organisatie - Viteau voel je goed 2

Vormen van betrokkenheid

Kernwoord van betrokkenheid is ‘binding’. Binding die een medewerker voelt ten opzichte van de organisatie. Er zijn drie verschillende vormen van betrokkenheid:

 • Bij affectieve betrokkenheid voelen medewerkers zich thuis bij de organisatie. Ze willen in de toekomst bij de organisatie blijven werken omdat zij zich herkennen in de visie en missie.
 • Bij normatieve betrokkenheid voelen medewerkers zich moreel verplicht om bij de organisatie te blijven. Zij denken bijvoorbeeld dat de organisatie niet zonder hen kan.
 • Bij continuerende betrokkenheid voelen medewerkers zich hoofdzakelijk betrokken omdat ze geen alternatief hebben. Bijvoorbeeld door een slechte positie op de arbeidsmarkt of bepaalde financiële omstandigheden.

Het is duidelijk dat het een vitale organisatie om de affectieve betrokkenheid gaat. De andere twee vormen van betrokkenheid zullen niet per definitie leiden tot een hogere productiviteit. Mogelijk hebben zij zelfs het tegenover gesteld effect. Een vitale organisatie anticipeert hierop en investeert in de mobiliteit van medewerkers. Inzicht en actie op vorm van betrokkenheid per individu hoort hierbij.

Betrokken medewerkers zorgen voor een vitalere organisatie - Viteau voel je goed 3

6 Tips om de betrokkenheid van medewerkers te verhogen

Of een medewerker zich betrokken voelt bij een organisatie, is voor een groot deel afhankelijk van die organisatie zelf. Hierbij speelt de leidinggevende een cruciale rol. Zie hiervoor ook mijn blog over de rol van de manager om vitaliteit op de werkvloer te verhogen. Mensen willen graag ergens aan bouwen. Dit gaat dus verder dan alleen arbeid leveren voor Euro’s.

Managers die de betrokkenheid willen vergroten kunnen aan de slag met de volgende 6 tips:

 1. Geef medewerkers inzicht in waar zij aan bij dragen, waarom zij belangrijk zijn voor het bedrijf. Hierdoor zien zij het nut van hun werk in het grotere geheel;
 2. Benut de beschikbare competenties binnen het team. Vanuit het nut van het werk kan de medewerker de koppeling maken naar ‘wat kan ik beter doen?’ of ’hoe kunnen we beter samen werken?’
 3. Geef medewerkers de ruimte om hun eigen keuzes te maken. Bijvoorbeeld op welke manier zij iets in het werk aanpakken of oplossen of keuzes in de balans tussen werk en privé;
 4. Creëer een omgeving waarin medewerkers zich veilig voelen om alles tegen hun manager te kunnen zeggen;
 5. Geef vertrouwen en coach de medewerkers zodanig dat zij het beste uit zichzelf halen;
 6. Neem medewerkers in vaste dienst wanneer je van hen een grote betrokkenheid verwacht.

Vitalere medewerkers? Zet de eerste stap met water én fruit op het werk!

Geen blog meer missen? Schrijf je hier in!

 • Al ruim 300 inschrijvingen!

  Geen zorgen. Wij houden ook niet van spam.