In het straatarme Zambia gaat meer dan 32 procent van alle kinderen niet naar school. Zonder hygiënisch sanitair en schoon water zijn scholen vooral voor meisjes letterlijk een levensgevaarlijke plek. Daarom steunt Viteau al sinds 2004 een succesvol project van Unicef, dat zich onder meer richt op de aanleg en renovatie van watervoorzieningen op scholen en bij mensen thuis. Inmiddels is er veel bereikt.

5.000 nieuwe latrines

Uit een Unicef-onderzoek op 50 scholen en omliggende dorpen in 5 districten in het zuiden en oosten van Zambia, bleek dat slechts 10 procent van alle kinderen toegang had tot sanitaire voorzieningen. Met financiële steun van onder meer Viteau heeft Unicef daarom 5.000 nieuwe latrines geleverd en helpt bij de aanleg van meer latrines. In nog eens 25 districten gaf Unicef technische ondersteuning en zorgde voor materialen voor watervoorzieningen. Zeker 220 mensen kregen een training om waterpompen, wasfaciliteiten en latrines aan te leggen en te onderhouden, nog eens 400 lokale mannen werden opgeleid om de pompen te bewaken. Daarnaast organiseerde Unicef periodieke bijeenkomsten, waarin de lokale bevolking bij elkaar komt om de voortgang van het project te evalueren en om kennis te delen.

Aandacht niet laten verslappen

Zambia wordt regelmatig getroffen door lange periodes van extreme droogte of juist door overvloedige regenval. Daarom is het zo belangrijk dat de aandacht niet verslapt en dat de samenleving zich ook in noodsituaties bewust blijft van het belang van veilig water en hygiëne. Bijna 100 onderwijzers op 50 scholen kregen van Unicef een opleiding om kinderen te leren wat ze in noodsituaties moeten doen. Het is een belangrijk begin, maar meer hulp blijft noodzakelijk.

Bron: Unicef