zoet-water-is-zeldzaam

Zoet water lijkt bij ons de gewoonste zaak van de wereld. Maar zo gewoon is dat eigenlijk niet. Wist je dat van al het water op aarde slechts 6% zoet water is? En lang niet al dat water ligt zomaar voor het opdrinken! Want 4,2% zit te diep onder de grond. 1,6% ligt bevroren in gletsjers. 0,014% bevindt zich in de lucht als waterdamp. Dan houden we nog 0,23% oppervlaktewater over, in rivieren en ondiepe grondlagen, dat eventueel geschikt is voor drinkwater. Maar alleen als het schoon genoeg en goed gefilterd is.

Verdeling zoetwater over de wereld

Op deze wereldkaart zie je dat het zoet water niet overal even eerlijk verdeeld is.

Verdeling zoet drinkwater over de wereld

We boffen dus maar, in Nederland waterland. Maar ook hier moeten we zuiniger omspringen met zoetwater. Zodat we onze grondwatervoorraad niet opmaken. Dat is één van de redenen waarom Viteau maximaal 4% van het totale bronwaterreservoir in het Hunzedal mag aanspreken voor consumptie. Dan kan het bekken weer op natuurlijke wijze vullen door regenval. Én blijft de Viteaubron eindeloos gevuld. Ook voor generaties na ons.

Bronnen:
BBC
Deltawerken